Połączenie ftp manager'em plików Windows

1. W pierwszym kroku należy otworzyć "Mój komputer" i w pasku adresowym podać adres naszego serwera ftp://cgx.pl

2. Pojawi się puste okno - należy wtedy kliknąć wewnątrz prawym klawiszem myszy a następnie wybrać opcję Zaloguj jako...

3. Następnie należy wprowadzić login i hasło:

4. Po zalogowaniu wyświetli się lista folderów na serwerze - można utworzyć nowy folder i przeciągnąć do niego pliki z lokalnego dysku: