Webmail - obsługa poczty przez stronę www

  1. Zmiana hasła konta 
  2. Automatyczna odpowiedź - autoresponder
  3. Ustawienia automatycznego podpisu dla poczty wysyłanej z Webmail
  4. Zmiana ustawień filtra antyspamowego
  5. Przekierowanie poczty przychodzącej na inny adres

 

1. Zmiana hasła konta:
USTAWIENIA > HASŁO

 

2. Automatyczna odpowiedź - autoresponder:
USTAWIENIA > ZAAWANSOWANE > AUTO ODPOWIEDŹ

 

3. Ustawienia automatycznego podpisu dla poczty wysyłanej z Webmail:  
USTAWIENIA > TOŻSAMOŚCI > konto email

 

4. Zmiana ustawień filtra antyspamowego:
USTAWIENIA > ZAAWANSOWANE > ANTYSPAM

5. Przekierowanie poczty przychodzącej na inny adres:
USTAWIENIA > ZAAWANSOWANE > PRZEKIEROWANIA > dodaj przekierowanie