Windows Live 2012

 

Jak dodać nowe konto ?
Moje konto nie działa - jak sprawdzić dlaczego ?


 

Procedura dodawania nowego konta

1. W zakładce konta kliknij na ikonę Adres e-mail. W oknie dodawania konta e-mail wpis pełny adres email który konfigurujesz, hasło konta oraz nazwę, któa wyświetli się odbiorcom Twoich wiadomości: imię i nazwisko lub nazwę firmy.

 

2. W kolejnym oknie wpisz dane konfiguracyjne Twojego konta: serwer poczty przychodzącej pop3, serwer poczty wychodzącej SMTP.
- Port poczty wychodzącej powinien mieć wartość 587
- jako Nazwę użytkownika logowania należy podać CAŁY adres email
- opcja Wymaga uwierzytelniania powinna być zaznaczona

3. Gotowe - konto zostało skonfigurowane.

 


 

 

Weryfikacja poprawności konfigiracji konta pocztowego

1. Sprawdzenie posiadanego hasła

W przypadku problemów z działaniem poczty w programie pocztowym, sprawdzenie ustawień prosimy rozpocząć od próby logowania do Webmail - poczty przez stronę www.
Jeśli próba logowania powiedyie się - bdyiemz mieli pewność, że posiadamy prawidłowe hasło, oraz że konto działa prawidłowo.
W tym celu należy wejść na stronę www.poczta.cgx.pl i zalogować się podając jako login CAŁY adres email oraz hasło konta.

W przypadku problemów z logowaniem do Webmail:
- prosimy upewnić się, że podczas wpisywania hasła nie mamy włączonego klawisza CAPS LOCK.
- prosimy wpisać hasło ręcznie - bez użycia opcji kopiuj/wklej.


2. Jeśli logowanie do Webmail przebiegło pomyśłnie, należy zweryfikować ustawienia konta w programie pocztowym Windows Live.
W tym celu w zakładce konta, należy zaznaczyć w lewej kolumnie swoje konto, a następnie kliknąć na Właściwości.

 

3. W zakładce serwery powinny być widoczne dane serwerów pop3 i smtp. Nazwa użytkownika konta email to CAŁY adres email. Powinny być też zaznaczone opcje:
- logowanie przy uzyciu uwierzytelnienia opartego na zwykłym tekście.
- serwer wymaga uwierzytelnienia

 

4. Widok na prawidłowe ustawienia w zakładce Zaawansowane: szczególnie istotne są numery portów serwera oraz wyłączone opcje połączenia SSL

 

...